Fredrik Gulowsen

Sosialt mål: Å benytte ubrukt kapasitet og talent som finnes i ethvert individ og skape et system som åpner mulighetene for å gi og å ta imot frivillige og offentlig tjenester. Dette gjøres mulig gjennom en digital plattform .

Forretningsidé: I NYBY utvikler vi en digital plattform for kommunale tjenester, frivillighet og medborgerskap, basert på delingsøkonomiens logikk.

Contact

Unlimiters