Hussein Awad Nur

Sosialt mål: Å gi folk som sliter med å kjøpe bolig, en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dette oppnås gjennom en sosial boligmegling som tilbyr et kollektivt låneansvar uten renter.

Forretningsidé: Hussein vil etablere en virksomhet med et sosialt anliggende, knyttet til å tilby boligmegling som bidrar til at folk kan skape bærekraftige bo-modeller. Disse bo-modellene skal tette gapet mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge.

Unlimiters