Najib Dahir

Forretningside: Jobbsøkerhjelpen tilbyr gratis jobbsøkerkurs og personlig veiledning for alle unge mellom 16 og 26 år, uansett bakgrunn og livssituasjon. Ved å tilby profesjonell jobbsøkerveiledning med en gang noen ønsker seg jobb og er motivert, i stedet for å vente til de har ikke har klart det, sparer vi enkeltmennesket og samfunnet for både tid og ressurser. Ved å begynne i jobb tidlig, ved siden av skolen eller med sommerjobb, senkes sjansen for ledighet senere i livet. Jobbsøkerhjelpen har i tillegg prosjekt rettet mot ulike målgrupper, selger jobbsøkerkurs samt metodekurs til folk som jobber med vår målgruppe.

Bakgrunn: Jobbsøkerhjelpen består av unge driftige mennesker som har et brennende engasjement for ungdom og arbeid. Engasjementet vårt springer ut fra en felles forståelse av at unge i dag både er motiverte til å jobbe og at de er fullt kapable til å stå i ordinært lønnet arbeid. Jobbsøkerhjelpen startet som en ansattstyrt forening i 2017, før vi etablerte oss som stiftelse senere samme år.

Contact

Unlimiters