Shamsa Abbas Moalin

Sosialt mål: Å forebygge sykdom (diabetes, kreft og psykisk helse) gjennom aktivitet, sosiale treff og informasjon. Det er åpent for alle, men har et særskilt fokus på det somaliske miljøet.

Forretningsidé: Å etablere en senter som tilbyr diverse aktiviteter som trening, informasjon, systue og leksehjelp. Dette skal finansieres ved utleie av lokalet til fest og arrangementer, samt tilbud om kurs og tjenester.

Bakgrunn: Shamsa fikk tildelt 100.000 NOK i aktivitetspenger til å støtte ulike oppstartskostnader. Hun har arrangert flere treff for 50-70 kvinner med fokus på diabetes og psykiske helse. Hun har etablert nettside, startet Kulmis Catering og holder på med etablering av Kulmis Sygruppe (ta gjerne kontakt hvis du vil bli med!). Shamsa har bodd i Norge i 7 år, er utdannet helsefagarbeider og jobber frivillig med en rekke tiltak til å støtte andre. Hun har jobbet med Leadership Foundation og har vært med på lederprogrammet Framtidas Ledere hos Nansen Fredssenter, for kvinner i den somaliske diasporaen.

Contact

Unlimiters