Bli en Unlimiter

Ønsker du å bidra til å bygge et sterkere og tryggere lokalsamfunn? Som Unlimiter kan du få hjelp til å gjøre dette gjennom å bygge en sosial forretningsmodell.

For å søke om å bli en Unlimiter, fyll ut søknadskjemaet. Gjør deg gjerne kjent med søknadskriteriene først. Etter søknaden er mottatt vil du bli invitert til en samtale slik at vi kan bli bedre kjent med deg og idéen din. Etter samtalen avgjør vi om du bør søke på en pakke som inneholder økonomisk og profesjonell støtte. Du har et år å benytte deg av pakken din.

Unlimited pakke kriterier

Bli en Unlimiter