Gruppearbeid

Vil du styre oss videre? Vi søker ny styreleder!

Ukategorisert

Norge Unlimited er en nasjonal kompetanseaktør med fokus på stedsbasert sosialt entreprenørskap. Vi er organisert som ideell organisasjon, og samarbeider med kommuner, bydeler og andre aktører om hvordan legge til rette for at lokale ildsjeler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer i sitt nærmiljø.

Styret er Norge Unlimiteds høyeste organ mellom årsmøtene. Styret deltar ikke i daglig drift, men legger strategiske føringer og bistår administrasjonen. Styremøter avholdes ca. fire ganger i året.

Vår visjon er at innbyggere i Norge som har løsninger på komplekse samfunns- og miljøutfordringer i sitt nærmiljø, skal ha tilgang til et sted hvor de kan få støtte og verktøy til å videreutvikle ideene sine og teste dem ut. Vårt overordnede mål er å bygge kompetanse og nettverk innen stedsbasert sosialt entreprenørskap, slik at innbyggerne kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Vi ser etter kandidater som ønsker å bidra til at Norge Unlimited leverer på sin visjon gjennom sine unike perspektiver og kompetanse. Styret består i dag av personer med solid og variert erfaring og kompetanse. Alle styremedlemmer, inkludert styreleder, jobber frivillig og uten honorar.

Styret skal gjenspeile mangfoldet i Norge Unlimiteds medlemsmasse, og vi ønsker alle søkere velkommen uavhengig av bakgrunn, identitet og alder.

Illustrasjon: Puslespillbrikker som representerer arbeidet til Norge Unlimited.

Norge Unlimited har definert tre strategiområder:

1. Nabolag, kompetanse/verktøy og nettverk: Støtte i oppstart og drift av nabolagsinkubatorene, videreutvikling av verktøy og nettverk hvor vi deler erfaringer og kompetanse for å bygge feltet videre. Knyttet til kunnskapsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

2. Sosial Innovasjon: Med fokus på å øke forståelsen for lokale sosiale entreprenørers arbeid og verdi, og bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst. Norge Unlimited jobber opp mot systemer som påvirker regelverket og rammebetingelsene.

3. Organisasjon: Bygge en robust organisasjon med en modell som gir grunnlag for stor samfunnseffekt.

Vi ser spesielt etter styremedlemmer med erfaring med en eller flere av følgende områder:

· Selskaper i vekst · Jus og økonomi · Innovasjon og tjenesteutvikling · Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon · Sosial- og solidaritetsøkonomi · Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med på laget, så ta kontakt!

Kjenner du noen som kan være en god match? Spre gjerne ordet! Spørsmål kan rettes til nettverksleder I Norge Unlimited Ragnhild Klevmoen ragnhild@norgeunlimited.no eller tlf, 47168808.


Foto: Problemtreet. Line Owren Fotografi, @lineowrenfotografi.

Et nabolag som ser deg

Ukategorisert

Nabolagsinkubatorene i Norge Unlimited, jobber alle for å bygge nabolagene de befinner seg i. Vi som jobber etter Unlimited metodikken tror virkelig på at de innbyggerne som selv bor i de ulike nabolagene best kan løse de utfordringene som er derDermed har det vært ekstra gøy å følge prosjektet til Tøyen Unlimited som gjennom 2023 kartla hva som virkelig betydde noe for de som bor i Bydel Gamle Oslo.

Nabolagsinkubatorene er ikke bare et sted hvor innbyggere kan komme å få støtte til ideen sin, men også en aktør i nabolaget som kobler gode krefter og initiativer sammen. På Tøyen har for eksempel Tøyen Unlimited vært med på aktivere Kolstadgata og arrangere ulike arrangementer på Gamle Munch. I disse arrangementene er unlimiterne med å fyller disse arrangementene med aktiviteter og salg av håndverk og mat. Eksempler på disse nabolagsarrangementene er  halloweenfeiring, Gamle Munch-dagen, vintermarked, og andre markedsdager som har vært med på å samle innbyggere fra nabolaget.

Nabolagsinkubatorene er ikke bare et sted hvor innbyggere kan komme å få støtte til ideen sin, men også en aktør i nabolaget som kobler gode krefter og initiativer sammen. På Tøyen har for eksempel Tøyen Unlimited vært med på aktivere Kolstadgata og arrangere ulike arrangementer på Gamle Munch. I disse arrangementene er unlimiterne med å fyller disse arrangementene med aktiviteter og salg av håndverk og mat. Eksempler på disse nabolagsarrangementene er halloweenfeiring, Gamle Munch-dagen, vintermarked, og andre markedsdager som har vært med på å samle innbyggere fra nabolaget.

Gruppearbeid

Glenn skriver:  

« I løpet av de høsten 2023 gjennomførte vi i Tøyen Unlimited grundige intervjuer med en rekke personer fra ulike deler av vårt nabolag. Ved å bruke snøballmetoden har vi dykket ned i nabolagets pulsslag og kartlagt hva som virkelig betyr noe for innbyggerne i Bydel Gamle Oslo.

En av de mest slående oppdagelsene vi har gjort, er den store dedikasjonen til vårt nabolag. Selv de som har flyttet ut av området, fortsetter å engasjere seg i fellesskapets trivsel og utvikling. Det er tydelig at når man først har blitt involvert i vårt nabolag, blir det en livsstil som brenner i hjertet til hver enkelt.Vår bydel har en sterk samhørighetsfølelse, og mange bryr seg ikke bare om sitt eget bomiljø og levekår, men like mye om naboene. Dette kollektive engasjementet skaper et unikt bånd som holder bydelen sammen.»

Se filmen, og les resten av teksten her.


Deltagelse på Nordic Edge

Ukategorisert

Storhaug og Kvernevik Unlimited fikk muligheten til å delta på Nordic Edge fordi vi gjennom vår arbeidshverdag daglig er i dialog med innbyggere i de områdene vi jobber i. En stor og viktig del av det grønne skifte og de nye klimamålene er nettopp det å inkludere innbyggerne i både utfordringsbilde og i løsningene.

Vi deltok på konferansen som representanter for nabolagsinkubatorene våre og Stavanger kommune, tilskuere og nettverksbygging. I tillegg var Storhaug Unlimited del av guidet tur/workshop dag 2.

Vi tar med oss at nabolagsinkubatorene jobber i tråd med utfordringen konferansen hadde fokus på – at det blir flere innbyggere i byene og byene står for de største klimautslippene. Økt sosial bærekraft, gode nabolag og ansvarliggjøring av hva innbyggere selv kan løse er gode verktøy på veien mot et mer klimavennlig samfunn.

 

I Stavanger har vi opprettet dialog med Klimanøytrale byer og de ønsket innspill til klimakontrakten de jobber med. Så får vi se hva som skjer videre i det samarbeidet. Les mer her


Sosialt entreprenørskap og fremtidens velferd

Velkommen til to arrangementer i Stavanger og Oslo 19. og 20. oktober om hvordan sosiale entreprenører jobber med å bygge gode nabolag og en sosial økonomi.

Ukategorisert

Innledere:

Vi er mange som brenner for at folk skal få støtte til å skape gode liv for seg selv og nabolagene sine – noen ganger med systemendrende potensial på samfunnsnivå. Over hele verden er det et fornyet fokus på hvordan sosiale entreprenører, samvirker og andre ideelle aktører er sentrale for gode velferdsløsninger og bærekraftige samfunn. 

I to dager i oktober skal vi utforske hvordan dette kan gjøres i Norge -både lokalt og nasjonalt. Vi har invitert OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development, som vil bidra med et overordnet og internasjonalt perspektiv.

Vi håper at du, med din kunnskap og erfaringer, vil dele en eller begge disse dagene med oss for inspirerende samtaler om sosialt entreprenørskap, fremtidens velferd og samfunnsbygging.

Del 1: Stavanger

Det er et økende fokus på lokaldemokrati, innovasjon og nærmiljøutvikling i offentlig sektor. Ofte er det opp til kommuner og bydeler å skape nye og bedre tjenester med dyp involvering av innbyggerne. Bærer du ansvaret for noe av dette der du jobber? Er du nysgjerrig på nye former for medvirkning og innbyggerinvolvering og hvordan det gjøres? Sammen skal vi utforske hvordan sosiale entreprenører kan styrke lokalsamfunnene våre.

 

Vi inviterer deg til en praktisk dag hvor du møter sosiale entreprenører, og kommuner som bruker sosialt entreprenørskap som verktøy. Vi ser på muligheter og hindringer på begge sider av bordet når sosiale entreprenører og offentlig sektor skal gjøre nybrottsarbeid, og hvordan de har funnet løsninger sammen.

 

 

Arrangører: Norge Unlimited og Stavanger Kommune

 

Sted: KRA Stavanger, Verven 24, 4014 Stavanger

 

Tid:  19. oktober kl. 9.00-14.30

 

Påmelding og mer info om programmet finner du under:

Meld deg på i Stavanger

Del 2: Oslo

Bli med når OECD og sentrale aktører innen feltet for den sosiale og solidariske økonomien i Norge møtes. The Organization for Economic Co-operation and Development – OECD, lanserte i vår en policy guide for et juridisk rammeverk for den sosiale og solidariske økonomien (Policy Guide on Legal Frameworks for the Social and Solidarity Economy). FN vedtok omtrent samtidig resolusjonen: Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development – med henvisning til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin definisjon av feltet. Også i EU er det fokus på den sosiale
og solidariske økonomien for å møte dagens utfordringer.

I Norge har vi ikke noen tradisjon for å snakke om en sosial og solidarisk økonomi. Vi inviterer derfor til en innledende samtale om hvordan vi forstår dette i en norsk kontekst, hva det kan bety for velferds- og samfunnsutfordringene vi står overfor og om det er behov for et overordnet juridisk rammeverk nasjonalt.

 

Arrangører: Norge Unlimited . Takk til The Conduit som er vertskap.

 

Sted: The Conduit, Kristian Augusts gate 21, 0164 Oslo

 

Tid: kl. 12.00-16.00

Meld deg på i Oslo

Foto: Problemtreet. Line Owren Fotografi, @lineowrenfotografi.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ukategorisert

Du har kanskje hørt snakk om sosialt entreprenørskap, Impact selskap eller sosial innovasjon, men hva er det egentlig? Og hvorfor er det viktig? La meg prøve å forfatte meg i korthet og sette ord på noen begrep for deg.

Sosial entreprenør – personen

Vi lever i et land og et samfunn som til tross for et godt velferdssystem opplever utfordringer som det offentlige alene ikke klarer å løse. Eksempler på dette er arbeidsledighet, ensomhet, mobbing, inkluderingsarbeid, fattigdom og kriminalitet. Dette er utfordringer som krever nye løsninger, som innebærer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser og samarbeid på tvers av sektorer.

Individer som finner på nye løsninger på samfunnsutfordringer, som skaper nye forbindelser og samarbeider på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor kalles sosiale entreprenører. De finner også ofte former for inntjening som gjør at bruker av tilbudet ikke alltid er den som betaler for tjenesten eller produktet. Gjennom sosiale entreprenører kommer det altså fram nye måter å skape økonomisk bærekraftige bedrifter på.

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

En sosial entreprenør

  • er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov
  • bidrar med nye ideer og løsninger på utfordringene
  • involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter
  • drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig
  • samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne. Brukernes erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i det offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene. Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd, dette omtales mer som et virkemiddel for å kunne drive virksomheten og videreutvikle tjenesten. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som oppmerksomheten er rettet mot.

Sosialt entreprenørskap – bedriften

Det gjør det heller ikke enklere å forklare sosialt entreprenørskap når det ikke finnes en omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et kjennetegn er at den sosiale verdien står i sentrum for aktiviteten i bedriften. En tverrdepartemental arbeidsgruppe etablert av Arbeids- og sosialdepartementet skrev rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» (2018). De oppsummerte sin forståelse av sosialt entreprenørskap slik:

«Sosialt entreprenørskap handler således kort oppsummert om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt entreprenørskap oppstår og utvikles på ulike måter. Sosialt formål, nyskapende løsninger, forretningsmessige metoder, levedyktige/bærekraftig forretningsmodell er etter arbeidsgruppens vurdering kjennetegn som gjør samarbeid med sosiale entreprenører relevant og interessant for både stat og kommune.»

 I Norge har vi foreløpig ingen egen selskapsform for sosiale virksomheter. Ofte brukte selskapsformer er forening, samvirke, stiftelse eller AS (ofte med vedtekter som sørger for en profittlås – ideelt AS).

Å etablere en sosial virksomhet handler om å kombinere kommersiell forretningsutvikling med sosial endring og samfunnsarbeid. Altså bedrifter som etableres med hensikt om å løse en utfordring i samfunnet og samtidig sørger for å ha inntekt nok til at bedriften er økonomisk bærekraftig.

Gruppearbeid

Norge Unlimited – en interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap

Vi i Norge Unlimited ønsker å bygge kompetanse og nettverk om sosialt entreprenørskap i en lokal
kontekst for å legge til rette for at ildsjeler i Norge kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Dette skal vi gjøre gjennom følgende aktiviteter:
● Nabolagsinkubator: Vi støtte nye aktører med å pilotere, justere og etablere nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen.
● Kompetanse: Vi ønsker å feltet for sosialt entreprenørskap og nærmiljøutvikling nasjonalt gjennom å utvikle, samle og dele verktøy og kunnskap.
● Nettverk: Vi bygger nettverk på tvers av sektorer for å bedre forståelsen av, og utvide
mulighetsrommet for samhandling mellom lokale sosiale entreprenører og ulike sektorer.
● Samfunnskontakt: Vi jobber opp mot systemer som påvirker sosiale entreprenører for å bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst.

Heldigvis er vi ikke alene om å jobbe med å løfte fram sosialt entreprenørskap i Norge. Våre kjære samarbeidspartnere Ferd Sosiale entreprenører har jobbet med tema i en årrekke. Det har også Samfunnsentralen og Impact startup. So central er også en aktør som er verd å vite av. Sammen med disse og noen flere forsøker vi å lage et økosystem for sosialt entreprenørskap i Norge.