Nabolags­inkubatorer

“What if we considered that the talent and creativity we need to create and maintain a vibrant place already exists locally, it just needs the conditions to grow and be nurtured?”

– Umberto Crenca

Illustrasjon: Entreprenører på vei inn til en nabolagsinkubator.

En nabolagsinkubator er et fysisk sted i nabolaget der lokale ildsjeler og sosiale entreprenører kan komme for å jobbe med å løse lokale samfunnsutfordringer. En nabolagsinkubator er ofte plassert sammen med, eller i nærheten av andre offentlige tjenester.

Her er det gratis arbeidsstasjoner, kontorer, møterom og tilgang til det man trenger av infrastruktur som internett, smartskjermer og kopimaskin. Inkubatoren er et sted for å utvikle ideer, bygge nettverk på tvers av sektorer, og kan samarbeide om å utforske nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Våre medlemmer

Storhaug Unlimited

Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Nabolagsinkubatoren driftes av Jeanett Osberg, ansatt i avdeling Innbyggerdialog.

Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er i dag en uavhengig organisasjon som vokste ut av Områdeløft Tøyen/Grønland. De holder til i Aktiviteteshuset K1 hvor Helga Øvsthus Tønder er daglig leder.

Søndre Unlimited

Søndre Unlimited er en del av områdesatsingen i Søndre Norstrand, Oslo sør-satsingen og drives av Anna Trageton Skofteland.

Kvernevik Unlimited

Kvernevik Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Nabolagsinkubatoren driftes av Siv Selvik.

Romsås Unlimited

Romsås Unlimited er et samarbeidsprosjekt mellom delprogram sysselsetting og delprogram nærmiljø i områdesatsningen i Oslo. Camilia Jelti er leder for inkubatoren.

Meld din interesse

Vi hjelper offentlige, private, og frivillige aktører til å starte en nabolagsinkubator i sitt nærområde. Fyll ut skjemaet nedenfor så vil vi ta kontakt med deg! Ved å slutte deg til Norge Unlimited-nettverket vil du få tilgang til:

  • Håndbok for Norge Unlimited – Hvordan starte en nabolagsinkubator for sosialt entreprenørskap.
  • Håndbok for støttespillere – Kunnskaps- og erfaringsbaserte tips til hvordan man kan støtte lokale ildsjeler gjennom å satse på felleskap og ideelt sosialt entreprenørskap.
  • Verktøykasse som inneholder praktiske ressurser til bruk i oppstart og drift.
  • Oppfølging og veiledning av en Norge Unlimited-støttespiller.
  • Felles finansieringsmuligheter og muligheten til å søke midler under paraplyen Norge Unlimited.
  • Nettverkssamlinger for kunnskapsdeling og videreutvikling av metodikk.
  • Innlemmelse i nasjonalt Økosystem for Sosialt Entreprenørskap.
Illustrasjon: En kvinne holder en laptop.