Nabolags­inkubatorer

“What if we considered that the talent and creativity we need to create and maintain a vibrant place already exists locally, it just needs the conditions to grow and be nurtured?”

– Umberto Crenca

Illustrasjon: Entreprenører på vei inn til en nabolagsinkubator.

En nabolagsinkubator er et fysisk sted i nabolaget der lokale ildsjeler og sosiale entreprenører kan komme for å jobbe med å løse lokale samfunnsutfordringer. En nabolagsinkubator er ofte plassert sammen med, eller i nærheten av andre offentlige tjenester.

Her er det gratis arbeidsstasjoner, kontorer, møterom og tilgang til det man trenger av infrastruktur som internett, smartskjermer og kopimaskin. Inkubatoren er et sted for å utvikle ideer, bygge nettverk på tvers av sektorer, og kan samarbeide om å utforske nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Våre medlemmer

Storhaug Unlimited

Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Nabolagsinkubatoren driftes av Jeanett Osberg, ansatt i avdeling Innbyggerdialog.

Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er i dag en uavhengig organisasjon som vokste ut av Områdeløft Tøyen/Grønland. De holder til i Aktiviteteshuset K1 hvor Helga Øvsthus Tønder er daglig leder.

Søndre Unlimited

Søndre Unlimited er en del av områdesatsingen i Søndre Norstrand, Oslo sør-satsingen og drives av Anna Trageton Skofteland.

Meld din interesse

Vi hjelper offentlige, private, og frivillige aktører til å starte en nabolagsinkubator i sitt nærområde. Fyll ut skjemaet nedenfor så vil vi ta kontakt med deg! Ved å slutte deg til Norge Unlimited-nettverket vil du få tilgang til:

  • Håndbok for Norge Unlimited – Hvordan starte en nabolagsinkubator for sosialt entreprenørskap.
  • Håndbok for støttespillere – Kunnskaps- og erfaringsbaserte tips til hvordan man kan støtte lokale ildsjeler gjennom å satse på felleskap og ideelt sosialt entreprenørskap.
  • Verktøykasse som inneholder praktiske ressurser til bruk i oppstart og drift.
  • Oppfølging og veiledning av en Norge Unlimited-støttespiller.
  • Felles finansieringsmuligheter og muligheten til å søke midler under paraplyen Norge Unlimited.
  • Nettverkssamlinger for kunnskapsdeling og videreutvikling av metodikk.
  • Innlemmelse i nasjonalt Økosystem for Sosialt Entreprenørskap.
Illustrasjon: En kvinne holder en laptop.