Unlimitere

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial enterprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering. Pakkene inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og private sektor, personlig oppfølgining og mentorskap, og finansiell støtte.

Unlimitere

Pakker

Unlimitere får støtte i form av det vi kaller en ‘pakke’. Pakkens innhold er mentorskap, kunnskap, nettverk og litt økonomisk støtte. Hvor mye støtte den enkelte får avhenger av hvor langt forretningsideen har kommet.

Pakkene finnes i tre størelser med tilpasset støtte og finansiering. Prøv Det-pakken er for de som har kommet smått igang med å starte en sosial virksomhet; Gjør Det-pakken for de som har kommet så langt at de skal gjennomføre de første leveransene; Bygg Det! er tilpasset deg som har et velfungerende sosialt foretak, men som trenger hjelp med vekst og skalering.

Under ser du nærmere oversikt over hva du får i hver pakke.

Prøv det

Pakken for deg som har gått rundt med en idé lenge, eller allerede har satt i gang, men ikke som en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og verksteder
 • Drop-in kontorplass
Gjør det

For deg som har kommet i gang med virksomheten din, men som vil ha støtte til å skape mer effekt og utvikle en mer robust forretningsmodell som sosial entreprenør.

 • 50 000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og workshops
 • Flexi arbeidsplass
 • Mentor
Bygg det

For deg som er godt i gang med en inspirerende, effektiv og vellykket sosial virksomhet. Økonomisk støtte er nok til å la deg fokusere på bedriften din og se om det kan replikeres til nye område eller vokse.

 • Støtte fra medlemmer
 • Kobling med offentlig sektor
 • Kurs og verksteder
 • Fast arbeidsplass/ eller billig kontorleie
 • Markedsføringstjenester, kobling med investorer og forberedelser til akseleratorprogrammer
 • Mentor

Bli en Unlimiter

Ønsker du å bidra til å bygge et sterkere og tryggere lokalsamfunn? Som Unlimiter kan du få hjelp til å gjøre dette gjennom å bygge en sosial forretningsmodell.

For å søke om å bli en Unlimiter, fyll ut søknadskjemaet. Gjør deg gjerne kjent med søknadskriteriene først. Etter søknaden er mottatt vil du bli invitert til en samtale slik at vi kan bli bedre kjent med deg og idéen din. Etter samtalen avgjør vi om du bør søke på en pakke som inneholder økonomisk og profesjonell støtte. Du har et år å benytte deg av pakken din.

Unlimited pakke kriterier

Bli en Unlimiter