Ayalew G. Desta

Sosialt mål: Å forebygge fattigdom gjennom å skape en kultur som bygger opp kapasiteten til lokale bedrifter på Tøyen og Grønland. Dette for å skape og opprettholde arbeidsplasser i bedrifter slik at de blir bærekraftige.

Forretningsidé: Å være en pålitelig og ledende kilde for kunnskap, skape et respektabelt nettverk og være en kontakt for alle lokale entreprenører. Vi ønsker å høyne medlemmers kunnskap innen nødvendige felt. Dette gjøres ved at vår organisasjon innhenter kompetanse fra ulike felt og organiserer kurs, konferanser og nettverksseminarer.

Vi vil med tiden bygge opp en kunnskapsbank som tilgjengeliggjøres for medlemmer. Målet er å bidra til at flere lokale bedrifter lykkes i å starte opp eller drive bedrifter, ekspandere disse, samt å begrense uheldige bivirkninger som kommer av manglende kunnskap.

Kontakt

Unlimitere