Faisa Warsame

Sosialt mål: Å skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, hovedsakelig somaliske foreldre, finner utfordrende. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer. Hun vil jobbe med relasjonsbygging mellom barn og deres foreldre, samt mellom skole og hjem.

Faisa mener at foreldre og skole må ha et godt samarbeid for at barna skal lykkes i sin skolehverdag, og i mange tilfeller er det misforståelser og mangel på kunnskap om den andre part som gjør at samarbeidet blir komplisert.

Hun ønsker også å bedre psykisk helse for innvandrerkvinner, spesielt blant somaliske kvinner da dette er en gruppe som ofte ikke benytter seg av tilbudene innen psykisk helse. Gjennom bedre kommunikasjon og relasjon mellom foreldre og barn fra ulike generasjoner, vil hun øke forståelsen mellom dem.

Forretningsidé: Faisa vil utvikle Håp Kompetanse som en brobygger mellom offentlige instanser som skole, barnehage, bydel og NAV, med hjem. Dette vil hun i første omgang gjøre gjennom å utvikle kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter både inn mot offentlig sektor og rettet mot foreldre. Faisa har vokst opp på Tøyen og studerer til å bli sosionom. Hun har derfor både egne erfaringer og faglig bakgrunn for å starte opp Håp Kompetanse.

<p>Faisa Warsame</p>

Unlimitere