Faridah Shakoor

Sosialt mål: Å fremme inkludering og integrering av funksjonshemmede barn og unge, samt belyse hindringene de møter ved bruk av møteplass og aktiviteter i lokalsamfunn. Det er et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn.

Forretningsidé: Faridah ser for seg at det er mulig å bygge en forretningsmodell baserte på salg av kompetanse og rådgivingstjenester knyttet til kunnskapen sin om minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn. I tillegg vil hun støtte forretningsmodellen på billettinntekter og filmproduksjonstjenester hos både private og offentlige instanser.

Bakgrunn: Faridah ble tatt inn som deltaker i Ferd/Reach for Change-akseleratorprogrammet høsten 2015, og deltok i det årslange inkubator-programmet hos Reach for Change. Faridah Shakoor er opprinnelig fra Uganda og har bodd i Norge i over 20 år, mange av dem på Tøyen. Barnet hennes går på Tøyen skole, hun var FAU/Driftsleder der i flere år og er en av de heltene som kjempet for Områdetløft Tøyen. Hun etablerte Abloom filmfestival i 2012 og i 2014 var det over 1000 publikummere. Faridah ble tildelt Oslo Kultur og kunstnerpris i 2015.

Kontakt

Unlimitere