Jan Palma

Sosialt mål: Å forberede læringsmiljø i barnehager og skoler, forsterke skole-hjem samarbeid og hindre frafall fra skole - og dermed bidra til bedre integrering og aktivisering hos befolkningen.

Forretningside: Gjennom konsulentvirksomhet skal prosjektet bidra til å bedre samarbeidet mellom ansatte i offentlige institusjoner (som barnehager og skoler) og foreldre i den polske befolkningen. Kurs og workshops skal tilbys med formålet å utvide flerkulturelt forståelse og effektivisere samarbeid mellom offentlige ansatte og foreldrene. Det er en ambisjon at virksomheten etterhvert utvikles til en tankesmie.

Bakgrunn: Jan er 24 år gammel og studerer sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Kontakt

Unlimitere