Kissima Basse

Sosialt mål: Å redusere opplevelser av utrygghet i nærmiljøet, og forebygge utenforskap, kriminalitet, og rusproblemer gjennom deltakelse i lokalt sikkerhetsarbeid.

Forretningside: Ideelt Security er en sikkerhetstjeneste med lokal forankring og en relasjonell tilnærming. De ønsker et tryggere nabolag for alle, og rekrutterer unge mennesker med kjennskap til nærmiljøet til tjenesten. Tilbudet inkluderer kurs, veiledning og opplæring for å gi ungdom arbeidserfaring og, på sikt, lønn. Ideelt Security vil skape ringvirkninger utover selve sikkerhetstjenesten: Ambisjonen er å etablere en ny standard for hvordan sikkerhetsarbeid - i nabolag og uteliv - organiseres og gjennomføres.

Bakgrunn: Kissima har 15 års erfaring innen vakthold og sikkerhetsarbeid, og har et sterkt, flerkulturelt nettverk på Tøyen. Han brenner for at ungsom skal få bedre muligheter, og for et trygt nabolag for alle.

Kontakt

Unlimitere