Samira Alideq

Sosialt mål: Å bringe folk med forskjellig kulturell bakgrunn sammen generelt, men særlig å introdusere nyankomne flyktninger i alderen 13-19 til Oslo og Tøyen/Grønland.

Forretningside: Utgangspunktet er en guidet tur på Tøyen og Grønland. Gjennom deltakelse i prosjektet vil ungdomen få økt kunnskap om sitt nabolag, men også en inngang til fellesskapet. Håpet er å skape et inkluderende miljø hvor ungdom kan inspirere og støtte hverandre til å oppnå sitt fulle potensiale. Prosjektet har som mål å være bindeledd mellom ungdomen og offentlige institusjoner, og dermed bidra til økt integrering og mindra frafall i skolen.

Kontakt

Unlimitere