Shad Ibrahim Hussein

Sosialt mål: Å lage en fungerende møteplass og en portal for sosial mobilitet for unge. Mange unge opplever mistillit til systemet, og føler seg mistenkeliggjort og dårlig ivaretatt av samfunnet rundt seg. Målet er å motvirke sosialt utenforskap, forebygge kriminalitet, og fremme god psykisk helse gjennom å tilby et sted å jobbe og henge som passer unge i dag.

Forretningside: CaféB04 er en kafé for ungdom, av ungdom. De tilbyr god mat, sosiale aktiviteter, og et godt sted å være, men også tiltak som jobbsøkerkurs og leksehjelp. Kaféen er derfor ikke bare et fristed for unge i nabolaget, men også et sted hvor ungdom kan bygge arbeidserfaring, utvikle lederevner, og skape gjensidig tillit.

Som en stamgjest forteller selv: "De har gjort en bra jobb med dette stedet. De har jobbet hardt for at ingen skal føle seg alene. De har samlet folk og integrerer oss i det norske samfunnet, de jobber for at alle ungdommer skal bli flinke statsborgere. De får folk vekk fra gata. Hadde det ikke vært for dette stedet, hadde jeg vært på gata. De har reddet mange." (Berium Ahmed i Nordre Aker Budstikke)

Kontakt

Unlimitere