Wid Al-Saedy

Sosialt mål: WIDE-INK sitt sosiale mål er økt selvbilde, nettverk i det norske samfunnet, språk og kulturforståelse gjennom tilgang på ordinært lønnet arbeid.

Forretningsidé: Vi skaper virksomheter som ansetter flyktninger, innvandrere og vanskeligstilt ungdom. Våre virksomheter har en profil og en merkevare som også er attraktiv for norske kunder fra majoritetsbefolkningen. Når kundene kommer til oss får de en tjeneste de allerede har behov for, som for eksempel en hårklipp, men de får også bli en del av en møteplass som skaper møter og bygger bro mellom ulike deler av befolkningen på tvers av alder, religion og etnisk tilhørighet. Vi mener at WIDE-INK på denne måten bidrar til et mer inkluderende Oslo hvor mangfoldet blir utnyttet som positive ressurser, og ikke en belastning. Vi har:

  • WIDE-CUT frisørsalong
  • SHEIKH Pop-up vannpipe-konsept. Utleie til bryllup, marked, festivaler, gatearrangementer.
  • Kursvirksomhet/foredrag
  • Bevissthetsskapende arbeid rundt årsaker og løsninger knyttet til utenforskap.
  • Rekruttering og nettverksbygging med mål om arbeidsplasser

Bakgrunn: Jeg, Wid Al-Saedy er prosjektansvarlig for WIDE-INK AS og har bakgrunn som politisk flyktning fra Irak. Min motivasjon er et sterkt engasjement for flyktninger og innvandrere, samt egne opplevelser og utfordringer knyttet til å komme inn i arbeidslivet, til tross for at jeg har høyere utdanning. Jeg har over flere år jobbet frivillig sammen med målgruppen og kjenner godt til utfordringer og barrierer de har på vei inn i det norske samfunnet.

Kontakt

Unlimitere