Laura Tetero

Sosialt mål: Å få jenter til å bidra i storsamfunnet, hvilket vil øke integreringen og fremme et fellesskap på tvers av etnisiteter. JUSTUS vil løse samfunnsproblemet som involverer utrygge og dårlig integrerte jenter. Vi kan løse dette ved å inkludere majoritet og minoritet i et skapende og trygt fellesskap, der alle kan utvikle seg sammen.

Forretningsidé: JUSTUS vil arrangere jentekvelder på ungdomshuset K1 hver lørdag, der jenter mellom 14 og 20 år fra ulike miljøer og kulturer kan samles. Vi vil at jenter skal lære å utvikle seg i trygge omgivelser. Vi skal arrangere kurs og seminarer i aktiviteter som jentene har behov for, for eksempel selvforsvar, studieteknikk, taleteknikk, jobbsøking og andre tiltak vi håper vil motivere jentene til å våge seg ut av sin komfortsone og prøve noe nytt. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge aktiviteter og programmer som kan minke utrygghet.

I samarbeid med Tøyen Unlimited håper vi å utvikle et fast, brukerstyrt møtepunkt der jenters behov blir hørt.

Unlimitere