Verktøy

Hvordan kan man involvere innbyggere i å finne løsninger på komplekse sosiale problemer? Hvordan løser man lokale utfordringer på en måte som er økonomisk bærekraftig? Og hvordan skaper man en langsiktig plattform for medvirkning og grobunn for lokal samfunnsinnovasjon?

Vi ser at svaret kan komme fra nærmiljøet selv, og ofte er det slik at innbyggere selv sitter på kompetansen og den levde erfaringen til å utvikle solide og innovative løsninger til problemene. En Nabolagsinkubator kan forvandle en innbygger til en sosial entreprenør, og en idé til en bærekraftig sosial virksomhet med ringvirkninger langt utenfor det aktuelle nærområdet.

Norge Unlimited tilbyr en fleksibel metodikk for de som ønsker å bygge sterkere nabolag basert på innbyggernes egne behov, erfaringer, og løsninger. Vårt hovedverktøy er nabolagsinkubatoren. Lokale innbyggere kommer til nabolagsinkubatoren for å utvikle sine idéer for hvordan nabolaget kan forbedres, og får støtte til å starte en ideell bedrift som er formålsstyrt og økonomisk bærekraftig. Norge Unlimited er dermed en unik metodikk for stedsbasert og ideellt sosialt entreprenørskap.

Illustrasjon: Mann med verktøykasse.

Nabolagsinkubatoren er en felles arbeidsplass, et læringsfellesskap, et ressurssenter og et nettverk som jobber og samarbeider for å levere de beste løsningene til nærområdet sitt. Her får de prøve, gjøre, og bygge de gode løsningene gjennom støttepakker som inneholder 10.000–100.000, personlig veiledning og oppfølging, samt tilgang til Unlimiteds kurs, verksteder, og nettverksmuligheter.

Illustrasjon: En mann og en kvinne holder en håndbok.

Håndbøker

Vi har samlet vår metodikk og verktøy i to håndbøker som kan lastes ned her.

«Håndbok for Norge Unlimited» deler kunnskap om sosialt entreprenørskap i Norge og beskriver hvordan du kan starte en nabolagsinkubator og hva det innebærer. «Håndbok for støttespillere i Norge Unlimited» gir deg kunnskaps- og erfaringsbaserte tips om hvordan du kan støtte lokale ildsjeler på veien til ideell sosial entreprenør.

Verktøy til deg som vil lage sosial virksomhet

Problemtre

En sosial virksomhet blir til fordi det finnes et problem som må løses. Å jobbe med å formulere hva det problemet egentlig er kan gi en felles forståelse. Problemet kan deretter “snus på hodet” og brukes til å formulere en tydelig visjon/formål for din sosiale virksomheten.

Utforsk problemet du vil løse! Se filmen og last ned verktøyveilederen for å komme i gang!

Illustrasjon: Kvinne med lupe.

Social Business Canvas

Social Business Canvas, (SBC), er et rammeverk som kan brukes istedenfor en skriftlig forretningsplan, som hjelper med å etablere en helhetlig historie og plan for din virksomhet.

Din idé fortjener også en SBC! Se filmen og last ned verktøyveilederen for å komme i gang!

Effektmåling - VisDet!

Effektmåling med VisDet! er et praktisk, digitalt verktøy som er utviklet for å hjelpe deg med å måle effekten arbeidet ditt har på samfunnet – steg for steg.


Din idé fortjener også effektmåling! Se filmen, last ned verktøyveilederen og klikk den inn på visdet.no for å komme i gang!

Illustrasjon: To kvinner brainstormer med Post-it lapper.

Pitch

Pitching handler om å gi en engasjerende forklaring av et initiativ i møte med en potensiell deltaker, kunde, partner eller investor. En pitch skal vekke nysgjerrighet, tillit og nok interesse til at du får positive oppfølgingsspørsmål og en god samtale.

Din idé fortjener også en pitch! Se filmen og last ned verktøyveilederen for å komme i gang!

MVP - minste brukbare produkt

MVP, (minimum viable product) oversatt til minste brukbare produkt på norsk, er et enkelt verktøy for prototyping som hjelper deg å komme i gang. Hensikten med MVP er å lage en enklest mulig versjon av ditt produkt eller tjeneste, både raskt og kostnadseffektivt.

Din idé fortjener også en MVP! Se filmen og last ned verktøyveilederen for å komme i gang!

Illustrasjon: Et team diskuterer rundt et bord.

Nettverk og kollektiveffekt

Ditt nettverk er de menneskene du har bånd til på en eller annen måte. Det profesjonelle nettverket ditt er de menneskene som er relevant i forhold til ditt arbeid.

Kollektiveffekt er summen av at flere aktører jobber sammen mot samme mål samtidig.

Hva er ditt nettverk? Se filmen og last ned verktøyveilederen for å komme i gang!

Effektmåling

Vis Det! er et praktisk verktøy som hjelper deg med å måle effekten arbeidet ditt har på samfunnet.

Uansett om du er en lokal aktivist på prosjektstadiet eller en etablert virksomhet, kan du dra nytte av å måle samfunnseffekten av arbeidet ditt. Verktøyet er utviklet gjennom fire års tett samarbeid med sosiale entreprenører, grunnleggere av ideelle organisasjoner og lokale initiativer, og folk som jobber i offentlige tjenester i Norge.

Gå til Vis Det!

Vil du dykke dypere ned i effektmåling?

Vi tilbyr følgende tjenester:

For sosiale entreprenører og andre virksomheter:

  • Rådgivning om hvordan du kan gå dypere når du skal måle din samfunnseffekt.
  • Støtte til planlegging og gjennomføring av effektmåling.

For stiftelser og andre støttespillere:

  • Mulighet for å tilpasse verktøyet til dine effektområder og behov.
  • Støtte til planlegging og gjennomføring av effektmåling blant dem som mottar støtte fra deg.

Kontakt