Vil du styre oss videre? Vi søker ny styreleder!

Norge Unlimited er en nasjonal kompetanseaktør med fokus på stedsbasert sosialt entreprenørskap. Vi er organisert som ideell organisasjon, og samarbeider med kommuner, bydeler og andre aktører om hvordan legge til rette for at lokale ildsjeler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer i sitt nærmiljø.

Styret er Norge Unlimiteds høyeste organ mellom årsmøtene. Styret deltar ikke i daglig drift, men legger strategiske føringer og bistår administrasjonen. Styremøter avholdes ca. fire ganger i året.

Vår visjon er at innbyggere i Norge som har løsninger på komplekse samfunns- og miljøutfordringer i sitt nærmiljø, skal ha tilgang til et sted hvor de kan få støtte og verktøy til å videreutvikle ideene sine og teste dem ut. Vårt overordnede mål er å bygge kompetanse og nettverk innen stedsbasert sosialt entreprenørskap, slik at innbyggerne kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Vi ser etter kandidater som ønsker å bidra til at Norge Unlimited leverer på sin visjon gjennom sine unike perspektiver og kompetanse. Styret består i dag av personer med solid og variert erfaring og kompetanse. Alle styremedlemmer, inkludert styreleder, jobber frivillig og uten honorar.

Styret skal gjenspeile mangfoldet i Norge Unlimiteds medlemsmasse, og vi ønsker alle søkere velkommen uavhengig av bakgrunn, identitet og alder.

Illustrasjon: Puslespillbrikker som representerer arbeidet til Norge Unlimited.

Norge Unlimited har definert tre strategiområder:

1. Nabolag, kompetanse/verktøy og nettverk: Støtte i oppstart og drift av nabolagsinkubatorene, videreutvikling av verktøy og nettverk hvor vi deler erfaringer og kompetanse for å bygge feltet videre. Knyttet til kunnskapsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

2. Sosial Innovasjon: Med fokus på å øke forståelsen for lokale sosiale entreprenørers arbeid og verdi, og bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst. Norge Unlimited jobber opp mot systemer som påvirker regelverket og rammebetingelsene.

3. Organisasjon: Bygge en robust organisasjon med en modell som gir grunnlag for stor samfunnseffekt.

Vi ser spesielt etter styremedlemmer med erfaring med en eller flere av følgende områder:

· Selskaper i vekst · Jus og økonomi · Innovasjon og tjenesteutvikling · Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon · Sosial- og solidaritetsøkonomi · Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med på laget, så ta kontakt!

Kjenner du noen som kan være en god match? Spre gjerne ordet! Spørsmål kan rettes til nettverksleder I Norge Unlimited Ragnhild Klevmoen ragnhild@norgeunlimited.no eller tlf, 47168808.