Norge Unlimited

Norge Unlimited er en kompetanseaktør som bygger kompetanse og nettverk om ideelt sosialt entreprenørskap i en lokal kontekst. Vi støtter kommuner og bydeler i hvordan de kan legge til rette for at lokale ildsjeler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer i sitt nærmiljø.

Om oss
Illustrasjon: Puslespillbrikker som representerer arbeidet til Norge Unlimited.

Verktøy

Hvordan kan man involvere innbyggere i å finne løsninger på komplekse sosiale problemer? Hvordan løser man lokale utfordringer på en måte som er økonomisk bærekraftig? Og hvordan skaper man en langsiktig plattform for medvirkning og grobunn for lokal samfunnsinnovasjon?

Verktøy

Våre medlemmer

Vi er i dag tre nabolagsinkubatorer – Tøyen Unlimited, Storhaug Unlimited, og Søndre Unlimited. Vår felles drøm er at hvert nabolag skal kunne realisere sitt eget unike potensiale gjennom sin egen nabolagsinkubator!

Storhaug Unlimited

Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Nabolagsinkubatoren driftes av Jeanett Osberg, ansatt i avdeling Innbyggerdialog.

Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er i dag en uavhengig organisasjon som vokste ut av Områdeløft Tøyen/Grønland. De holder til i Aktiviteteshuset K1 hvor Helga Øvsthus Tønder er daglig leder.

Søndre Unlimited

Søndre Unlimited er en del av områdesatsingen i Søndre Norstrand, Oslo sør-satsingen og drives av Anna Trageton Skofteland.

Kvernevik Unlimited

Kvernevik Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Nabolagsinkubatoren driftes av Siv Selvik.

Romsås Unlimited

Romsås Unlimited er et samarbeidsprosjekt mellom delprogram sysselsetting og delprogram nærmiljø i områdesatsningen i Oslo. Camilia Jelti er leder for inkubatoren.

Denne raden er skjult inntil vi har noen aktuelt-saker. For å vise raden, trykk blyant-ikonet, gå til fanen Responsive, og velg YES for de forskjellige skjermstørrelsene. Slett så denne tekstboksen.

Aktuelt