Frigi potensialet til å forbedre nabolaget du bor i! Norge Unlimited er et nettverk av nabolagsinkubatorer som støtter sosialt entreprenørskap på veien mot et bedre samfunn for alle. Vi tror på problemløsning og forebygging ved roten. Derfor fokuserer vi på individer og nærmiljø.

Event,
22 Jan 2019
Vi er Faisa Ole Hussein Yasser Eduard Kissima Qais Shad Ibrahim Jan

Hva er Unlimitere? De er gründere med innovative idéer til å skape et bedre samfunn. De er ildsjeler som prøver, gjør og bygger lokale løsninger på lokale utfordinger. Med støtte fra Unlimited organisasjonen, har alle et sosialt formål og brenner for å løse sosiale utfordringer gjennom bærekraftige forretningsideer. Mesteparten av inntektene kommer fra salg av egne produkter eller tjenester. Gevinst investeres tilbake i virksomheter eller formål knyttet til eget lokalsamfunn.

Unlimitere

Våre kontor

Norge Unlimited
Tøyen Unlimited
Søndre Unlimited

Aktuelt