Sosialt entreprenørskap og fremtidens velferd

Velkommen til to arrangementer i Stavanger og Oslo 19. og 20. oktober om hvordan sosiale entreprenører jobber med å bygge gode nabolag og en sosial økonomi.

Foto: Problemtreet. Line Owren Fotografi, @lineowrenfotografi.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Du har kanskje hørt snakk om sosialt entreprenørskap, Impact selskap eller sosial innovasjon, men hva er det egentlig? Og hvorfor er det viktig? La meg prøve å forfatte meg i korthet og sette ord på noen begrep for deg.