Personvern­erklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Norge Unlimited, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre medlemmer, og de virksomheter og institusjoner som vi samarbeider med både i privat og offentlig sektor.

Innledning

Norge Unlimited er en forening og har til formål å bygge kompetanse og nettverk om ideelt sosialt entreprenørskap i en lokal kontekst for å legge til rette for at ildsjeler i Norge kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Nabolagsinkubator: Norge Unlimited skal støtte nye aktører med å pilotere, justere og etablere sine egne nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen.
 • Kompetanse: Styrke feltet for ideelt sosialt entreprenørskap og nabolag nasjonalt gjennom å utvikle, samle og dele verktøy og kunnskap.
 • Nettverk: Bygger nettverk på tvers av sektorer og bedre forståelsen av og utvide
  mulighetsrommet for samhandling mellom lokale sosiale entreprenører og ulike sektorer.
 • Samfunnskontakt: Jobbe opp mot systemer som påvirker lokale ideelle sosiale entreprenører for å bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst.

Vår virksomhet krever at vi oppbevarer og behandler personinformasjon om de tilknyttede medlemmene og våre øvrige samarbeidspartnere. Denne erklæringen beskriver hvordan vi ivaretar lovpålagte krav som gjelder denne informasjonen.

Personopplysninger

Norge Unlimited oppbevarer opplysninger om kontakt-/privatpersoner, relatert og ikke relatert til firma/virksomheter, som vi kommer i forbindelse med via våre nettsider, eller på andre måter som er naturlig for vår drift og virke. For personer og virksomheter som er, eller ønsker å bli medlem i vår organisasjon, så omfatter denne informasjonen:

 • Navn på kontaktperson.
 • E-post og telefon som benyttes i virksomheten.

Informasjonen er samlet inn som følge av at virksomheter besvarer og sender inn kontaktskjema som ligger på våre nettsider. For andre forretningsforbindelser og samarbeidende firma omfatter personinformasjonen:

 • Navn på kontaktperson.
 • E-post og/eller telefon som benyttes i virksomheten.

Denne informasjonen er samlet inn gjennom vanlige nettverksaktiviteter. Det rettslige grunnlaget for innsamling og oppbevaring av personinformasjon er derfor alltid basert på samtykke. Formålet er å kunne ivareta og utvikle samarbeids- og medlemsforholdene, og å kunne formidle aktuell og/eller viktig informasjon.

De registrertes rettigheter

Norge Unlimited formidler kontaktinformasjon mellom våre medlemmer (Nabolagsinkubatorer), kommunen og andre aktuelle bedrifter og virksomheter. Denne formidlingen krever at vi utleverer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon. Innsending av vårt kontaktskjema forutsetter at innsender er klar over og aksepterer dette forholdet. Norge Unlimited oppbevarer og behandler ikke personinformasjon som i lovverket betraktes som sensitiv.

Ivaretakelse av øvrige rettigheter:

 • Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og utmelding/sletting av data vil bli utført etter skriftlig forespørsel til nettverksleder.
 • Ved avslutning av medlemskapet vil vi slette alle data med unntak av de data som skal lagres i henhold til norsk lovverk.
 • Dersom du har meldt deg på et informasjons-abonnement, kan du melde deg av dette ved alle nye utsendelser, eller ved skriftlig forespørsel til nettverksleder.
 • Vi har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
 • Norge Unlimited utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er i tråd med prinsippene nevnt i innledningen til dette avsnittet.

Informasjonskapsler

Se egen side for informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre.

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer Norge Unlimited, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Ansvarlig

Nettverksleder er overordnet ansvarlig for all oppbevaring og behandling av personopplysninger i Norge Unlimited.

Oslo / 5. desember 2022 / Norge Unlimited / Personvernerklæring / Tlf: 471 68 808