Deltagelse på Nordic Edge

Storhaug og Kvernevik Unlimited fikk muligheten til å delta på Nordic Edge fordi vi gjennom vår arbeidshverdag daglig er i dialog med innbyggere i de områdene vi jobber i. En stor og viktig del av det grønne skifte og de nye klimamålene er nettopp det å inkludere innbyggerne i både utfordringsbilde og i løsningene.

Vi deltok på konferansen som representanter for nabolagsinkubatorene våre og Stavanger kommune, tilskuere og nettverksbygging. I tillegg var Storhaug Unlimited del av guidet tur/workshop dag 2.

Vi tar med oss at nabolagsinkubatorene jobber i tråd med utfordringen konferansen hadde fokus på – at det blir flere innbyggere i byene og byene står for de største klimautslippene. Økt sosial bærekraft, gode nabolag og ansvarliggjøring av hva innbyggere selv kan løse er gode verktøy på veien mot et mer klimavennlig samfunn.

 

I Stavanger har vi opprettet dialog med Klimanøytrale byer og de ønsket innspill til klimakontrakten de jobber med. Så får vi se hva som skjer videre i det samarbeidet. Les mer her