Norge Unlimited

Postadresse:
Aktivitetshuset K1
Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Besøksadresse:

Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Norge Unlimited er en paraplyorganisasjon med en verktøykasse som gjør det enkelt for bydeler og kommuner å etablere og skalere nabolagsinkubatorer over hele landet.

Tilsammen støtter vi sosialt entreprenørskap på vei en mot et bedre samfunn for alle.

Norge Unlimited er basert på modellen og erfaringene fra Tøyen Unlimited, den eneste “socialenterprise” organisasjonen i Norden som er medlem av Global Social Entrepreneurship Network (GSEN).

Verktøykassen gjør det enkelt og effektivt for bydeler å implementere en tilsvarende modell som tilpasses lokale behov.

Målet er å løse sosiale utfordringer gjennom bærekraftige forretningsideer.

Våre kontor