Eduard Myska

Sosialt mål: Å gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. Vi skal legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som igjen gir opplevelse av tilhørighet og mestring.

Forskning, evaluering og lang erfaring fra arbeidet med Teater Vildenvei har vist at teater kan bidra til å styrke integrering, redusere ensomhet, bygge nettverk, skape dialog og styrke selvtilliten/selvfølelsen. Generelt sett vil vi bidra til at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av at man har psykiske problemer eller lidelser

Forretningsidé: Foreningen SCENEDELTA – Teater og Folkehelse ble stiftet i 2016 for å styrke arbeidet med teater og helse i Norge og for å gi flere mulighet til å delta i teateraktivitet som en viktig del av folkehelsearbeidet. SCENEDELTA er en paraplyorganisasjon for ulike ressursgrupper som lager teaterframføringer i et folkehelseperspektiv.

Foreningen består i dag av fire grupper: Teater Vildenvei, som jobber for å fremme psykisk helse, en teatergruppe for ungdom med forskjellige utfordringer, og to grupper for flyktninger/innvandrere med integrering som mål. Alle gruppene jobber for å fremme folkehelse på ulike måter, men er spesielt rettet mot psykisk helse og generell helsefremming i form av identitetsbygging, ensomhetsforebygging, integrering, sosial trening, og personlig utvikling.

Kontakt

Unlimitere