Velkommen til to arrangementer i Stavanger og Oslo 19. og 20. oktober om hvordan sosiale entreprenører jobber med å bygge gode nabolag og en sosial økonomi.

Sosialt entreprenørskap og fremtidens velferd

Innledere:

Vi er mange som brenner for at folk skal få støtte til å skape gode liv for seg selv og nabolagene sine – noen ganger med systemendrende potensial på samfunnsnivå. Over hele verden er det et fornyet fokus på hvordan sosiale entreprenører, samvirker og andre ideelle aktører er sentrale for gode velferdsløsninger og bærekraftige samfunn. 

I to dager i oktober skal vi utforske hvordan dette kan gjøres i Norge -både lokalt og nasjonalt. Vi har invitert OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development, som vil bidra med et overordnet og internasjonalt perspektiv.

Vi håper at du, med din kunnskap og erfaringer, vil dele en eller begge disse dagene med oss for inspirerende samtaler om sosialt entreprenørskap, fremtidens velferd og samfunnsbygging.

Del 1: Stavanger

Det er et økende fokus på lokaldemokrati, innovasjon og nærmiljøutvikling i offentlig sektor. Ofte er det opp til kommuner og bydeler å skape nye og bedre tjenester med dyp involvering av innbyggerne. Bærer du ansvaret for noe av dette der du jobber? Er du nysgjerrig på nye former for medvirkning og innbyggerinvolvering og hvordan det gjøres? Sammen skal vi utforske hvordan sosiale entreprenører kan styrke lokalsamfunnene våre.

 

Vi inviterer deg til en praktisk dag hvor du møter sosiale entreprenører, og kommuner som bruker sosialt entreprenørskap som verktøy. Vi ser på muligheter og hindringer på begge sider av bordet når sosiale entreprenører og offentlig sektor skal gjøre nybrottsarbeid, og hvordan de har funnet løsninger sammen.

 

 

Arrangører: Norge Unlimited og Stavanger Kommune

 

Sted: KRA Stavanger, Verven 24, 4014 Stavanger

 

Tid:  19. oktober kl. 9.00-14.30

 

Påmelding og mer info om programmet finner du under:

Meld deg på i Stavanger

Del 2: Oslo

Bli med når OECD og sentrale aktører innen feltet for den sosiale og solidariske økonomien i Norge møtes. The Organization for Economic Co-operation and Development – OECD, lanserte i vår en policy guide for et juridisk rammeverk for den sosiale og solidariske økonomien (Policy Guide on Legal Frameworks for the Social and Solidarity Economy). FN vedtok omtrent samtidig resolusjonen: Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development – med henvisning til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin definisjon av feltet. Også i EU er det fokus på den sosiale
og solidariske økonomien for å møte dagens utfordringer.

I Norge har vi ikke noen tradisjon for å snakke om en sosial og solidarisk økonomi. Vi inviterer derfor til en innledende samtale om hvordan vi forstår dette i en norsk kontekst, hva det kan bety for velferds- og samfunnsutfordringene vi står overfor og om det er behov for et overordnet juridisk rammeverk nasjonalt.

 

Arrangører: Norge Unlimited . Takk til The Conduit som er vertskap.

 

Sted: The Conduit, Kristian Augusts gate 21, 0164 Oslo

 

Tid: kl. 12.00-16.00

Meld deg på i Oslo