Unlimited-metodikken: Et verktøy for en mer aktiv og direkte innbyggerinvolvering

Kommune-Norge er i endring står det i blant annet denne rapporten fra KS.  Kommunene opplever en økt forventning i tjenestene de leverer. For å møte denne forventningen understreker rapporten viktigheten av å møte innbyggerne på nye måter, og i denne sammenheng blir ofte metoder som smartkommune, samskapningskommune, og Kommune 3.0 nevnt. Det vil si at man skal finne løsninger på utfordringer på tvers av næringsliv, offentlig sektor, politikere og innbyggere. Med andre ord så skal man inkludere innbyggerne i enda større grad i ulike prosesser, og gjennomføre gode medvirkningsprosesser for å finne ut hvilke behov de har, og treffe på løsninger.

En måte å drive en mer aktiv og direkte innbyggerinvolvering i møte med lokale utfordringer  er gjennom Unlimited-metodikken. Denne metodikken går ut på å jobbe med sosialt entreprenørskap i et nabolagsperspektiv gjennom nabolagsinkubatorer. En sosial entreprenør er en person som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene de oppnår, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten deres levedyktig over tid. Vi mener at de som lever i nabolagene best vet selv hvor skoen trykker, og hva som skal til for å skape gode nærmiljø.

Metoden gir innbyggere i de ulike nabolagene en arena i form av nabolagsinkubatorer hvor de kan komme med sine ideer om hva de ønsker å gjøre i nabolaget og få støtte til å videreutvikle disse ideene. De får testet ideen sin i praksis, og de blir koblet på nettverket i inkubatoren og de andre unlimiterne. Her kan de utveksle erfaringer, støtte hverandre og komme inn i et fellesskap som kan gjøre at ideene blir mer levedyktige over tid. Å ta innbyggere i nabolaget på alvor er noe av det viktigste vi gjør i nabolagsinkubatorene som jobber etter Unlimited metodikken. For å se all den fantastiske verdiskapningen de ulike innbyggerne gjør for sine nabolag, så anbefaler vi deg å ta en kikk på nettsiden til de ulike nabolagsinkubatorene. 

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan din kommune kan tilrettelegge for mer aktiv innbyggerinvolvering, så er du velkommen til konferanse 19. og 20. oktober. På disse dagene får du høre mer om Unlimited-metodikken, møte andre kommuner og bydeler som har tatt denne i bruk, og sosiale entreprenører som viser hva de har fått til i sine nabolag. Mer info finner du her

Gruppearbeid